ajans

VALİLİK KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME YAPACAK

VALİLİK KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME YAPACAK
327 views
19 Mart 2020 - 10:08

ÇORUM VALİLİĞİ TARAFINDAN YENİ CORONAVİRUS (COVID-19) HASTALIĞI İLE MÜCADELE KONUSUNDA İL DÜZEYİNDE YAPILACAK İLETİŞİM KAMPANYASI UYGULAMA PLANI HAZIRLANDI.

Yeni Coronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında, solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen ve birçok ülkeye yayılan viral bir hastalıktır.
Bu hastalık konusunda ülke genelinde halkımızın bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla iletişim kampanyası hazırlanmıştır. İletişim kampanyası kapsamında yürütülecek çalışmalara dair hazırlanan plan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarih ve 67598610 sayılı yazısı ile, 81 İl Valiliğine gönderilmiş ve planda belirtilen hususların ikinci bir talimata kadar uygulanmasına yönelik azami hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.
Bu kapsamda İlimizde yürütülecek çalışmaların iletişim kampanyası uygulama planı çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz ile paydaş kurumların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve desteklerinin sağlanması amacıyla 18.03.2020 tarihinde Sayın Valimiz Mustafa ÇİFTÇİ’nin başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumların yöneticilerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ:
1) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime ara verilmesi ve 23-27 Mart tarihleri arasında ise, eğitime uzaktan eğitim yöntemi ile devam edilmesi kararı alındığından okullarda yapılacak faaliyetlere normal eğitime dönülmesinin ardından başlanması,
2) Eğitim verecek yeterli sağlık personeli olmaması nedeniyle okullarda yapılacak COVID-19 hastalığı bilgilendirme ve doğru el yıkama yöntemi eğitimlerinin öğretmenler aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sunum ve görsel dokümanlar kullanılarak yapılması,
3) Yapılacak çalışmalarda hijyen konusu kritik önemde olduğundan okullarda sıkça dokunulan yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonun özenle yapılması, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi,
4) Konuyla ilgili bilgilendirici afişlerin okullarda görünecek şekilde asılması, tüm çocuklara dağıtılacak broşürlerin aileleri ile paylaşmalarının sağlanması,
5) Sağlık Bakanlığınca hazırlanan A4 boyutundaki el hijyeni konulu afişin okullarda bulunan tuvaletlere asılmasının sağlanması,
6) Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde malzeme teminin yapılabilmesi durumunda kişisel koruyucu maske ve koruyucu önlük-tulum üretiminin yapılabileceğinin duyurulması.

AÇIK ALAN AKTİVİTELERİ:
1) İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe TSM’ler tarafından halkın yoğun olarak bulunduğu AVM, kent meydanı, terminal, vb. yerlerde halkı bilgilendirmek amacıyla açık alan aktiviteleri düzenlemek üzere en az iki kişiden oluşan ekipler oluşturulacaktır. Mevsim ve bölge şartlarına göre halkın ortak kullanım alanları seçilecektir.
2) Uygulama yapılacak alanla ilgili kurum ya da kuruluşlarca gerekli kolaylık gösterilecektir.
3) Görevliler halka broşür dağıtacak ve gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.
4) İlimizde bulunan AHL AVM’nin açılış ve kapanış saatlerinin açılış saat12:00, kapanış 20:00 olacak şekilde düzenlenmesi.
5) AVM, kent meydanı, terminal, duraklar vb. yerlerde bulunan bilgilendirme ekranları ve panolarda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan video, kamu spotu, afiş ve diğer görsellerin paylaşılması sağlanacaktır.
6) AVM, kent meydanı, terminal vb. yerlerde anons sisteme kullanılarak bilgilendirici mesajın “yeni koronavirüs hastalığı ve diğer enfeksiyonlardan korunmak için ellerinizi en az yirmi saniye bol su ve normal sabunla yıkayınız” periyodik aralıklarla yayınlatılması sağlanacaktır.
7) AVM gibi ortak kullanım alanlarında sıkça temas edilen noktalar başta olmak üzere gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır.
8) Özellikle Sungurlu ve Osmancık ilçeleri ile il merkezi ana yol güzergahları başta olmak üzere tüm dinlenme tesisleri ile küçük benzinlik mola yeri vb. alanlarda ilgili Belediye ve İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda denetim ve bilgilendirme çalışmaları sağlanacaktır. Özellikle tuvaletler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır. Tesis tuvaletlerinde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilecektir.
9) Sanatsal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı konser salonları, tiyatro, sinema ve müzelerde periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır.

BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ:
1) Kampanya afişlerinin toplu taşıma araçları iç kısımlarında bulunan afiş gösterim alanlarında sergilenmesinin sağlanması,
2) Belediye sorumluluk alanında bulunan billboard ve CLP (Raket, Durak) mecralarının ücretsiz olarak kullanımının sağlanması,
3) Yol üstü geçişlerin bulunduğu outbox mecralarının kullanımının sağlanması,
4) Toplu taşıma araçlarının günlük temizliklerinin sağlanması,
5) Kent merkezinde yoğunluğun fazla olduğu noktalarda halkın kullanımına yönelik dezenfeksiyon sebillerinin uygun alanlara yerleştirilmesinin sağlanması,
6) İl merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile aile sağlığı merkezleri ve eczanelerin talep gelmesi halinde dezenfeksiyon işlemlerinin yaptırılmasının sağlanması,
7) Belediyemiz sorumluluğunda bulunan merkezi anons sisteminin kullanılarak Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan bilgilendirici mesajın “yeni koronavirüs hastalığı ve diğer enfeksiyonlardan korunmak için ellerinizi en az yirmi saniye bol su ve normal sabunla yıkayınız” periyodik aralıklarla iletilmesinin sağlanması,
8) Terminal, ibadethane, meydan gibi kamuya açık alanlarda sıkça temas edilen noktalar başta olmak üzere gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılmasının sağlanması,
9) Belediyenin sorumluluğunda olan pazaryerleri, park ve bahçeler gibi yerlerin temizliği ile pazar esnafının kişisel temizliğine özen gösterilmesinin sağlanması hususunda gerekli denetimlerin sıklıkla yapılmasının sağlanması.

YEREL MEDYA İLE İŞBİRLİĞİ:
1) Yapılacak olan aktivitelerin yerel medyada doğru olarak yer alması için İl Sağlık Müdürlüğünce medya mensupları ile ayrıca bir toplantı yapılması,
2) Sağlık Bakanlığınca hazırlanan bilgilendirici video, kamu spotu, içerik ve görsellerin yerel TV ve radyo kanallarında yayınlanmasının sağlanması,
3) Gerektiğinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygun görülen uzman personelin yerel TV ve radyo kanallarında konuk olarak katılımın sağlanması ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi,
4) Sosyal medya ile yazılı ve görsel medya alanlarında zaman zaman yer alan asılsız haberlerin önüne geçilmesi için gerekli desteğin sağlanması.

SERVİS ŞOFÖRLERİ, TAKSİ VE DİĞER ESNAF ODALARI İLE İŞBİRLİĞİ:
1) Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca ilimizde bulunan servis şoförleri, taksi ve diğer esnaf temsilcileri ile işbirliğinin sağlanması ve İl Sağlık Müdürlüğünce ilimizde yapılacak olan iletişim kampanyasına gerekli desteğin verilmesi,
2) Taksi ve servis şoförlerinin konuya duyarlı olmaları ve araçlarında gerekli temizliğin yapılmasının önemi ve yönteminin anlatılmasının sağlanması,
3) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı koordinasyonunda ilimizde bulunan tekstil imalathanelerinde kişisel koruyucu önlük-tulum ve maske üretimin yapılabileceği, ihtiyaç halinde gerekli desteğin oda başkanlığınca sağlanması,
4) İlimizde satışı yapılan kişisel koruyucu ekipmanlar ve dezenfektan maddelerin satışında fahiş fiyat uygulayan işletmelerin ilimiz ÇESOB ve TSO Başkanlıklarına bildirilerek gerekli incelemelerin odalarca yapılmasının sağlanması.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ:
1) İlimizde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan büyük işletmelerde çalışanların bilgilendirilmesinin sağlanması açısından gerekli desteğin sağlanması ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan afişlerin dağıtımının yapılması,
2) Organize Sanayi Bölgesi dışında da faaliyet gösteren büyük işletmelerde çalışanlarında bilgilendirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılması.

İL MÜFTÜLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ:
1) Diyanet İşleri Başkanlığınca cami ve mescitlerimizde virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkana kadar cemaatle namaza ara verilmesi kararına istinaden, cami ve mescitlerimizin tekrar ibadete açılması sonrasında yeni koronavirüs hastalığı ve alınacak önlemler hakkında halka yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmesi,
2) Cami ve mescitlerimizde uygun yerlere bilgilendirme afişlerinin asılması ve diğer materyallerin halka ulaştırılmasının sağlanması,
3) İbadet yerlerinin temizliğine özen gösterilmesi, özellikle tuvalet ve abdesthanelerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi,
4) Sağlık Bakanlığınca hazırlanan A4 boyutundaki el hijyeni konulu afişin cami ve mescitlerde bulunan tuvalet ve abdesthanelere asılmasının sağlanması,
5) Yağmur duası, mevlüt, hatim gibi toplu etkinliklerin camilerimizin cemaat ile ibadete tekrar açılana kadar ertelenmesinin sağlanması.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ:
1) Üniversitemizde eğitim-öğretime ara verildiğinden normal eğitime geçilmesiyle birlikte Üniversitemiz ile koordinasyon kurularak öğrencilerin hastalıklardan korunma konularında bilgilendirilmelerinin sağlanması,
2) Öğrencilere yönelik çeşitli sunumlar yapılarak üniversitelerde gerekli bilgilendirme afişlerinin asılmasının sağlanması,
3) Üniversite ve öğrenci yurtlarında ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilmesi, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi,
4) Sağlık Bakanlığınca hazırlanan A4 boyutundaki el hijyeni konulu afişin okul ve yurtlarda bulunan tuvaletlere asılmasının sağlanması,
5) Üniversitemiz bünyesinde kişisel koruyucu malzemelerden el ve yüzey dezenfektanı üretiminin yapılabileceği, talep eden kurumların üniversitemiz rektörlüğüne başvurabileceğinin duyurulması.

İL GARNİZON KOMUTANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ:
1) İlimizde bulunan Komutanlıklar ile koordinasyon kurularak askerlerin hastalıktan korunma hususunda bilgilendirilmelerinin sağlanması,
2) Askeri birliklerde askeri personele yönelik sunumlar yapılarak Bakanlığımızca hazırlanan afişlerin asılmasının sağlanması,
3) Askeri birliklerde ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilmesi, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi,
4) Sağlık Bakanlığınca hazırlanan A4 boyutundaki el hijyeni konulu afişin askeri binalarda bulunan tuvaletlere asılmasının sağlanması.
İLDEKİ DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE İŞBİRLİĞİ:
1) Çorum Eczacılar Odası Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanarak ilimizde bulunan eczanelerde iletişim kampanyası dahilinde yapılacak çalışmalara destek verilmesinin sağlanması,
2) Eczanelerimizde Bakanlığımızca hazırlanan afişlerin asılması ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtımının sağlanması,
3) Pandemi süresi boyunca ilimizde bulunan nöbetçi eczane sayısının artırılarak hasta yoğunluğunun önüne geçilmesi,
4) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan çocuk evleri, bakım evleri, huzurevleri çalışanlarına konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak bu yerlerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılmasının sağlanması,
5) İlde bulunan Kapalı ve Açık Ceza ve Tutukevi Yönetimi ile koordinasyon kurularak tutuklu ve hükümlülerin hastalıklardan korunma konularında bilgilendirilmelerinin sağlanması, gerekli afişlerin asılması, ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilerek, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi,
6) İlimiz Cezaevinde bulunan kapalı devre TV sisteminden Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan bilgilendirici video yayınlarının periyodik aralıklarla yayınlanmasının sağlanması,
7) İlimizde yapılacak iletişim kampanyasında kullanılacak afiş, el broşürü, billboard ve CLP afişi materyallerin basımının sağlanması için Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi kaynaklarının kullanılmasının sağlanması,
8) İlimiz merkezinde bulunan köy okulları, camiler, cem evleri, sağlık alanları, köy oda ve konakları gibi vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemlerinin Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılması,
9) Yurtdışından gelen vatandaşlarımız ile umreden gelen vatandaşlarımız için alınacak tedbirlere uyulmasının sağlanması.

GÖRÜNÜRLÜK VE SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI :
1) İlimizde yapılacak iletişim kampanyaları çalışmalarının her kurumun resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının sağlanması,
2) İl Sağlık Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarının takip edilerek her kurumun kendi sosyal medya hesaplarında konu ile ilgili paylaşımların yapılması,
3) Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan santral karşılama anonsunun bakanlığımız web sitesinden indirilerek tüm kamu kurumları telefon santrallerinde kullanımının sağlanması.
Kararları alınmıştır.
Hayati önem taşıyan bu çalışma ve kurallara tüm Çorumlu vatandaşlarımızın titizlikle uyacağına inancımız tamdır. İnşallah bu süreci hep birlikte ve başarı ile atlatacağız.
Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur.