ajans

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Covit-19 Kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Covit-19 Kararları
630 views
03 Nisan 2020 - 12:50

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, dün saat 16:00’da Valilik Binası Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanarak bir dizi yeni kararlar aldı.

Yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi; “Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmekte, bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmektedir.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.

Coronavirüs (Kovid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı yazısında, Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirlerin geliştirilerek uygulanması gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli ve E.6095 sayılı “Pazar Yerleri İlave Tedbirler” konulu yazısında da; başta geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, Cuma pazarı vb.) olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığının görüldüğü bildirilmiştir.

Bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hâsıl olmuştur.. Bu nedenle İlimizde; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı yazısı kapsamında belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların (cadde/sokak/meydan vb.) aşağıda belirtilen esaslar dahilinde faaliyet göstermelerinin sağlanması gerekmektedir.

Alınan tüm önlem ve tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, 81 il ve 923 ilçede PTT aracılığıyla hane başı 1.000 TL ödemeleri 01.04.2020 tarihinden itibaren başlamıştır.

Ancak İlimizde vatandaşlarımızın PTT şubelerine müracaat için aynı anda gitmesi nedeniyle yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluşacaktır.

” İŞTE O KARARLAR

MADDE 1- İlimiz merkezinde Cuma günleri Mimarsinan, Perşembe günleri Buharaevler ve Cumartesi günleri Bahçelievler Mahallelerinde kurulan semt pazarları haricinde, diğer kurulan tüm pazarların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,

MADDE 2- Mimarsinan, Buharaevler ve Bahçelievler Mahalleleri olarak belirlenen üç semt pazarının yerlerinde sürekli sabit olmak üzere, Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günlerinde haftanın üç günü açık olmasına,

MADDE 3- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 31.03.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı kararının 2. Maddesinde yer alan semt pazarı yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin 10:00 ile 19:00 olarak yeniden düzenlenmesine,

MADDE 4- Semt pazarı yerine/alanına giriş ve çıkışların mümkün olduğunca aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmamasına, bunun için Belediye Başkanlığınca giriş ve çıkışlara ayrı koridorlar oluşturulmasına,

MADDE 5- Semt pazarın toplanacağı gün, pazar yerlerine/alanlarına kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için, Belediye Başkanlığınca belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde, diğer tüm alanların demir bariyerler ve benzeri araç-gereç ile kapatılmasına, kontrolsüz giriş ve çıkışların engellenmesine,

MADDE 6- Belediye Başkanlığınca giriş ve çıkış kontrollerinin yapılmasına, pazar yerine/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alınmasına, pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına, bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmasına, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmasına ve bu koridorda bekleyen vatandaşların arasında en az iki metre mesafe bırakılmasına,

MADDE 7- Belediye Başkanlığı tarafından pazar yeri girişlerinde pazarcı esnafının ve pazara giriş yapacak tüm kişilerin ateş ölçerlerle ateşlerinin ölçülmesine, 37,5 C’nin üzerinde ateşi olduğu tespit edilen kişilerin Acil Sağlık Hizmetleri tarafından en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesinin sağlanmasına,

MADDE 8- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 31.03.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı almış olduğu 1. Maddesinde belirtilen işlemlerin, pazar yerlerinde sergi açıp satış yapacak pazarcı esnafları tarafından ivedilikle yapılmasına, ilgili meslek odası ve Belediye Başkanlığı tarafından uygun ve eksiksiz olan müracaatların ivedilikle tamamlanmasına,

MADDE 9- Evrakları eksik olan, yanlış beyanda bulunan veya ilgili meslek odası kaydını yaptırmayan ve Belediye Başkanlığından gerekli izin belgesini almayan kişilerin, Belediye Başkanlığınca hiçbir semt pazarına alınmamasına, semt pazarlarında yer/alan tahsisi yapılmamasına, bu kişilerin semt pazarları içerisinde veya çevresinde satış yapmalarına müsaade edilmemesine,

MADDE 10- Semt pazarlarında sergi açan esnafların, faaliyet konularına göre Belediye Başkanlığınca eşit sayıda bölünen ve kendilerine gösterilen yerlerde/alanlarda satış yapmalarına,

MADDE 11- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 27.03.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı almış olduğu 9. Maddesindeki karara ilave olarak, pazar esnafının hijyen kurallarına uygun eldiven ve maske takarak, genel sağlık kurallarına uygun satış yapmalarının Belediye Başkanlığınca sağlanmasına,

MADDE 12- Semt pazarlarındaki tüm; pazarcı esnafına, kontrol ve denetim yapan görevlilere, pazara alış veriş yapmak için gelen kişilere Belediye Başkanlığınca maske dağıtılmasına, ihtiyaç duyulacak maskelerin Belediye Başkanlığı imkânları ile temin edilmesine, temin edilecek maskelerin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sterilizasyonun sağlanmasına,

MADDE 13- Pazarcı esnafının satışları esnasında; kimliğini belirtir yaka kartı takmalarına, satışa sundukları ürünlerine ait fiyat etiketlerini herkes tarafından rahatça görülebilecek şekilde ürünleri üzerinde bulundurmalarına, pazarda bulundukları ve satış yaptıkları sürece iş elbisesi giymelerine, oluşacak çöplerini çevreye gelişi güzel atmamalarına, çöp kutularında depolamalarına,

MADDE 14- Semt pazarlarında akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşların akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanmasına, bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun Belediye Başkanlığı merkezi yayın sistemleri ve kolluk araçlarından sürekli anonslar yapılarak duyurulmasına,

MADDE 15- Semt pazarları ile ilgili belirtilen tedbirlere ilişkin kaymakamlıklar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde ilgili mevzuat, yazılar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları çerçevesinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınmasına, alınan kararların titizlikle uygulanmasına, yürütülecek çalışmaların ivedilikle planlanmasına, belediye zabıtasının yeterli olamadığı yerlerde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılmasına, uygulamaların gecikmeye mahal verilmeden, herhangi bir aksaklığa uğratılmadan yürütülmesine, tedbirlere yönelik gerekli kontrol ve denetimlerin titizlikle yapılmasına,

MADDE 16- Sağlık kuruluşuna Coronovirüs (Kovid-19) şüphesi ile gelen hastalara, ilgili testlerin yapılmasına, şüphenin müspet olduğunun tespit edilmesi neticesinde hastanın tedaviyi reddetmesi halinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 72. maddesi ve ilgili diğer hükümleri gereğince hastanın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, belirlenen güvenli bölümde tedavi edilmesinin toplum sağlığı açısından mecburi hale getirilmesine, bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğünce gereken desteğin sağlanmasına,

MADDE 17- Vatandaşlarımıza yapılacak ödemelerin 03.04.2020 Cuma saat 10:00’dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılmasına,

MADDE 18- Yardım yapılacak vatandaşların adres bilgileri üzerinde (şehir merkezi/köy) İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları ve PTT görevlileri arasında görev mahalleri ve ulaşılabilirliği dikkate alınarak en uygun şekilde dağıtım planlanmasının yapılmasına,

MADDE 19- Alınan bu kararların; kolluk birimleri tarafından koordinasyon içerisinde hassasiyetle takip edilmesine, gerekli kontrol ve denetimlerin artırılarak yapılmasına, uygulanmasının sağlanmasına,

MADDE 20- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 21- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle, İl/İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasına,

MADDE 22- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Çorum İl Özel İdaresine, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, PTT Başmüdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, 45. Bölge Çorum Eczacı Odasına, Kızılay Çorum Şubesine, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odasına, tüm bankalara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”