ajans

ÇORUM’UN BORCU ULUSAL BASINDA

ÇORUM’UN BORCU ULUSAL BASINDA
1.262 views
27 Ocak 2020 - 13:23

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem bir yılda yüzde 500’lük limit aşan borçlanması bazı yaygın basın kuruluşlarında yeniden gündeme taşındı. Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem bir yılda yüzde 500’lük limit aşan borçlanması bazı yaygın basın kuruluşlarında yeniden gündeme taşındı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl CHP’li bazı meclis üyeleri Sayıştay raporunu kaynak göstererek, geçtiğimiz bir yıllık ara dönemde yüzde 500’lük borçlanma artışını sık sık kamuoyunun gündemine getirmişlerdi. Çorum Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyet raporlarını inceleyen Sayıştay denetçileri, borç yükünün bir yıl içerisinde yaklaşık 500 kat arttığını belirtti.

Sayıştay, Çorum Belediyesi’nin 2018 Aralık toplam borcunun ise 414 milyon 638 bin 94 TL olduğunu kaydetti. Sözcü’den İsmail Akduman imzalı habere göre, Sayıştay’ın yaptığı incelemede, Çorum Belediyesi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen borç limitini aştığını tespit etti. Raporda, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı açıklanarak, bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulandığı hatırlatıldı.

Raporda ayrıca, belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanacağı dile getirildi.

1 YILDA YÜZDE 500 ARTTI

Sayıştay raporunda, “Çorum Belediyesi’nin son 3 yıla ilişkin mali tabloları incelendiği belirtilerek, “05.06.2017 tarihinde faiz dahil borç yükü 69.429.191,87 TL iken, 12.06.2018 tarihinde piyasa borçları ile vergi borcu hariç bu tutar 341.775.772,93 TL olarak tespit edilmiştir.

Bir yıl içinde belediyenin borç yükü yaklaşık % 500 artarak borçlanma limitinin aşmıştır. Ayrıca bu tarihten sonra da belediye borçlanmaya devam etmiş olup borç toplamı 357.037.621,71TL’ ye yükselmiştir” denildi. Raporda ayrıca, belirtilen borca, piyasa borçlarının muhasebeleştiği bütçe emanetleri, vergi, sosyal güvenlik primleri ile diğer kamu idare payları eklenince borcun toplamının 414.638.094,91 TL’ye çıktığı vurgulandı.