ajans

ÇORUM’DA BAŞLAYACAK YASAK TEDBİRLERİ

ÇORUM’DA BAŞLAYACAK YASAK TEDBİRLERİ
537 views
20 Kasım 2020 - 10:36

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumartesi günü saat 20.00 itibariyle başlayacak sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan tedbirler şöyle;

MADDE 1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabilmelerine, belirtilen saatler haricinde kapalı olmalarına,
MADDE 2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilmelerine, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmelerine, ancak yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla kolluk birimleri, Belediye Başkanlıkları ile İl Özel İdaresi koordinasyonunda belirlenen İlimiz sınırları içerisinde yer alan Ankara ve İstanbul illeri ile Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan Ankara–Çorum-Samsun şehirlerarası karayolu ile İstanbul-Osmancık-Samsun şehirlerarası karayolu üzerinde/kenarında bulunan şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren, seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren yol üstü dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına,
MADDE 3- İlimizde faaliyet gösteren;
a) Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31/12/2020 tarihine kadar durdurulmasına;
b) Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin ikinci bir talimata kadar durdurulmasına, çay ocağı/evi şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilmelerine,
c) Daha önce alınan tedbir kararları çerçevesinde faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına,

MADDE 4- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 12/11/2020 tarihli ve 2020/97 sayılı kararının 2’nci maddesinde yer alan; “65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00 ila 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına,” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, İlimizde işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç olmak üzere; 65 yaş ve üzeri kişilerin gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişilerin (01/01/2001 tarihi ve sonrasında doğanların) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
MADDE 5- İlimizde yeni bir karar alınıncaya kadar vatandaşların hafta sonları 10:00 – 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlamasına,
a) Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,
b) Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine,
c) Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla aşağıda yer alan;
c.1) Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar;
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlerinin,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerinin,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların,
e) Oteller ve konaklama yerlerinin,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmaların, g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinin,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarının, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcılarının,
ı) İlimiz merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere kura yöntemi ile belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisinin,
i) Sebze/meyve toptancı hallerinin, istisna olarak kısıtlamalardan muaf tutulmasına,
c.2)- İstisna Kapsamında Olan Kişiler; a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanların,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenlerin, görev alanların,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlilerinin,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesinde ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanlarının,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanların,
h) Küçükbaş, büyükbaş hayvanları otlatanların, arıcılık faaliyetini yürütenlerin,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlarının,
i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenlerin,
j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personelin,
k) Zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),
l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görevli olanların,
m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (iş yeri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimlerin,
o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerinin,
ö) İlimiz merkezinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek, İçişleri Bakanlığının 30/04/2020 tarihli ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların,
r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanların,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanların,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edeceklerin (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin,
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenlerin,
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücüsü ve görevlilerinin, istisna olarak kısıtlamalardan muaf tutulmasına,

MADDE 6- Belediye Başkanlıklarınca şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına,
MADDE 7- İçişleri Bakanlığının 02/09/2020 tarihli ve 14210 sayılı Genelgeyle düğünler ve nikâh merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;
a) Nikâh törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikâh töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,
b) Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,
c) Ayrıca İçişleri bakanlığının 30/07/2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasına,
MADDE 8- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olmak üzere;
a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenlerin, doktor raporu ile sevk olanların ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanların,
b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişinin,
c) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz eden kişilerin, ç) Askerlik hizmetini tamamlamak suretiyle yerleşim yerlerine dönmek isteyen kişilerin,
d) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan kişilerin,
e) Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin,
f) Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde kişilerin İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da il merkezinde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerine,